PREGLEDNOST IN OBJAVA JAVNIH SREDSTEV (Zakon 124/2017, šč. 1, odst. 125-129)

   

Naziv prejemnika: Kulturni dom Gorica – Davčna številka 91001020311

   

Sredstva izplačana v letu 2020

   
    

naziv javne ustanove

izplačani znesek

datum izplačila

opis

    

Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost

Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini.

119,163.42€

7/6/2020

DZ 26/200, čl. 6, odst. 9-10 Referenčne organizacije

slovenske jezikovne manjšine. Redna dejavnost 2019

Dežela FJK Kulturne dejavnosti

25,920.00€

4/26/2020

DZ 16/2014 Deželni predpisi za kulturne dejavnosti. Projekt: Komigo-Komigo baby

Ministrstvo za kulturno dediščino, kulturne dejavnosti

in turizem

  19,081.97€

29/12/20

DDG z dne 10/09/2020 št. 1720

Prispevek iz sklada za višjo silo 2020-Glasba v živo

Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost

Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini.

  53,381.90€

13/3/20

LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Obnovitvena dela

  21,116.76€

24/4/20

LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Obnovitvena dela

Fundacija goriške hranilnice

  10,000.00€

26/10/20

Projekt: Komigo Komigo baby

Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

  137,200.00€

3/30/2020

Redna dejavnost 2020

Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

  18,200.00€

3/30/2020

Obnovitvena dela

 

PREGLEDNOST IN OBJAVA JAVNIH SREDSTEV (Zakon 124/2017, šč. 1, odst. 125-129)

 

 

Naziv prejemnika: Kulturni dom Gorica – Davčna številka 91001020311

 

 

 

Sredstva izplačana v letu 2020

 

 

 

 

 

 

 

Naziv ustanove,ki je dodelila podporo

izplačani znesek 

datum izplačila

opis

Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost

Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini.

      119.163,42 €

06/07/20

DZ 26/200, čl. 6, odst. 9-10 Referenčne organizacije

slovenske jezikovne manjšine. Redna dejavnost 2019

Dežela FJK Kulturne dejavnosti

        27.000,00 €

26/04/20

DZ 16/2014 Deželni predpisi za kulturne dejavnosti. Projekt: Komigo-Komigo baby

Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost

Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini.

          53.381,90

13/03/20

DZ 37/17 čl. 7, odst. 36-42 Obnovitvena dela

          21.116,76

24/04/20

DZ 37/17 čl. 7, odst. 36-42 Obnovitvena dela

CATA Artigianato FVG

          1.500,00 €

22/12/20

DZ 3/20,čl.5.1., DZ 22/20 čl.2 odst.,19-Sklep 1718 dd 13/11/20 Ukrepi v podporo gospodarstvu Covid-19

Davčna uprava

        2.000,00

31/07/20

Zak.osnutek št.34/2020 čl.25, Nepovratna podpora za subjekte, ki jih je prizadela epidemija Covid-19

Davčna uprava

        4.000,00

10/11/20

Zak.osnutek št.137 /202 Nepovratna sredstva za subjekte gospodarskih področij, ki so jih prizadeli omejevalni ukrepi.

Ministrstvo za kulturno dediščino, kulturne dejavnosti

in turizem

      19.081,97

29/12/20

Odločba z dne 10/09/2020 št. 1720 Prispevek iz izrednega sklada 2020 – Glasba v živo

Občina Gorica

          1.500,00 €

26/10/20

Občinski pravilnik: projekt Komigo

Fundacija goriške hranilnice

          10.000,00

26/10/20

Projekt: Komigo Komigo baby

 

OBBLIGO DI TRASPARENZA E PUBBLICITA’ (Legge 124/2017 art. 1, c. 125-129)

 

 

Denominazione soggetto ricevente: Kulturni dom Gorica – Codice fiscale 91001020311

 

 

Somme erogate nell’anno 2020

 

 

 

 

 

 

 

Soggetto erogatore

contributo 

data incasso

descrizione

Regione FVG Direzione centrale cultura, sport e solidarietà

Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all’estero

119.163,42

06/07/20

LR 26/2007 art.6, c. 9-10 Organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena. Attività ordinaria 2020

Regione FVG Attività culturali

27.000,00

26/04/20

LR 16/2014 Norme regionali in materia di attività culturali.

Progetto: Komigo-Komigo baby

Regione FVG Direzione centrale cultura, sport e solidarietà

Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all’estero

53.381,90

13/03/20

LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Lavori di ristrutturazione

21.116,76

24/04/20

LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Lavori di ristrutturazione

CATA Artigianato FVG

1.500,00

22/12/20

LR 3/20,art.5.1., LR 22/20 art.2,c. 19-DGR 1718 DD 13/11/20 Misure a sostegno dell’economia emergenza Covid-19

Agenzia delle Entrate

2.000,00

31/07/20

DL. n. 34/2020 Art. 25, Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti da emergenza epidemiologica

Agenzia delle Entrate

4.000,00

10/11/20

DL. n.137/2020 Art. 1 Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

19.081,97

29/12/20

DDG del 10/09/2020 N. 1720

Contributo fondo emergenza 2020 Musica dal vivo

Comune di Gorizia

1.500,00

26/10/20

Regolamento comunale Contributo progetto Komigo

Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia

10.000,00

26/10/20

Progetto: Komigo Komigo baby

 

 

 

 

 

OBBLIGO DI TRASPARENZA E PUBBLICITA’ (Legge 124/2017 art. 1, c. 125-129)

 

Denominazione soggetto ricevente: Kulturni dom Gorica – Codice fiscale 91001020311

 

Somme erogate nell’anno 2019

   
    

soggetto erogatore

somma incassata

data incasso

descrizione

 

 

 

 

Regione FVG Dir.centr.cultura, sport e solidarieta

Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all’estero

119.159,08 €

12/08/2019

LR 26/2007 art.6 c.9-10 Organizzazioni di riferimento della minoranza ling.slovena. Attività ordinaria 2019

Regione FVG Attività culturali

28.800,00 €

30/04/2019

LR 16/2014 Norme reg. in materia di attività culturali.

Progetto: Komigo-Komigo baby

Regione FVG Attività culturali

40.000,00 €

02/05/2019

LR 16/2014 Norme reg. in materiadi attività culturali.

Progetto: Leonardo oltre i confini LR 16/2014

Regione FVG Attività culturali

19.200,00 €

12/12/2019

LR 16/2014 art. 27q., c.2,l.b) Norme reg. in materia di

attività culturali. Cultura storica. Progetto: Bunker

Regione FVG Dir.centr.cultura, sport e solidarieta

Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all’estero

155.000,00

23/7/19

LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Lavori di ristrutturazione

88.632,54

23/8/19

LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Lavori di ristrutturazione

144.316,65

7/10/19

LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Lavori di ristrutturazione

137.552,15

25/11/19

LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Lavori di ristrutturazione

Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia

8.000,00

9/10/19

Progetto: Komigo Komigo baby

Ufficio Gov.Rep.Slovenia per gli sloveni nel mondo

134.400,00 €

28/02/2019

Attività ordinara 2019

Ufficio Gov.Rep.Slovenia per gli sloveni nel mondo

32.000,00 €

30/03/2019

Lavori di ristrutturazione

    
    
    

PREGLEDNOST IN OBJAVA JAVNIH SREDSTEV (Zakon 124/2017, šč. 1, odst. 125-129)

 

Naziv prejemnika: Kulturni dom Gorica – Davčna številka 91001020311

  

Sredstva izplačana v letu 2019

   
    

naziv javne ustanove

izplačani znesek

datum izplačila

opis

 

 

 

 

Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost

Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini.

119.159,08 €

12/08/2019

DZ 26/200, čl. 6, odst. 9-10 Referenčne organizacije

slovenske jezikovne manjšine. Redna dejavnost 2019

Dežela FJK Kulturne dejavnosti

28.800,00 €

30/04/2019

DZ 16/2014 Deželni predpisi za kulturne dejavnosti. Projekt: Komigo-Komigo baby

Dežela FJK Kulturne dejavnosti

40.000,00 €

02/05/2019

DZ 16/2014 Deželni predpisi za kulturne dejavnosti.

Projekt: Leonardo oltre i confini LR 16/2014

Dežela FJK Kulturne dejavnosti

19.200,00 €

12/12/2019

DZ 16/2014 čl. 27q., odst.2,č.b) Deželni predpisi za kulturne dejavnosti. Cultura storica. Projekt: Bunker

Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost

Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini.

155.000,00

23/7/19

LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Obnovitvena dela

88.632,54

23/8/19

LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Obnovitvena dela

144.316,65

7/10/19

LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Obnovitvena dela

137.552,15

25/11/19

LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Obnovitvena dela

Fundacija goriške hranilnice

8.000,00

9/10/19

Projekt: Komigo Komigo baby

Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

134.400,00 €

28/02/2019

Redna dejavnost 2019

Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

32.000,00 €

30/03/2019

Obnovitvena dela

    

 

PREGLEDNOST IN OBJAVA JAVNIH SREDSTEV (Zakon 124/2017, šč. 1, odst. 125-129)Naziv prejemnika: Kulturni dom Gorica – Davčna številka 91001020311Sredstva izplačana v letu 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naziv javne ustanove

izplačani znesek

datum izplačila

namen

 

 

 

 

Dežela FJK Kulturne dejavnosti

2.880,00 €

28/03/2018

Projekt: Komigo-Komigo baby

Dežela FJK Turistična promocijska dejavnost

2.880,00 €

01/08/2018

Projekt: Transalpina 2018,

Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

5.000,00 €

23/08/2018

Spomenik slov. vojakom v Doberdobu

Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost

108.233,28 €

14/09/2018

Redna dejavnost

Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

130.000,00 €

29/09/2018

Redna dejavnost

Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

20.000,00 €

28/12/2018

Odpravnina