SEZNAM STARŠEV, KI SO BILI IZVOLJENI V MEDDODELČNE, MEDRAZREDNE IN RAZREDNE SVETE. ŠOLSKO LETO 2022/2023

it_ITItaliano