SCUOLA PRIMARIA

Scuola primaria “Pinko Tomažič”

Pouk poteka v jutranjih in popoldanskih urah.

Cosa fa

Naša šola je edina celodnevna šola na Večstopenjski šoli Opčine, zato jo obiskujejo tudi učenci iz okoliških vasi. Pouk poteka v jutranjih in popoldanskih urah. Na kosilo hodimo v bližnji otroški vrtec, s katerim  tesno sodelujemo.

Stalno sodelujemo z vaškimi organizacijami, udeležujemo se likovnih in najrazličnejših  natečajev, športnih tekmovanj, Šole v naravi v Sloveniji… Vključeni smo v mrežo šol Parka Škocjanskih jam.

Organizzazione e contatti

Dipende da
Contatti

Sede

  • indirizzo

    Località Trebiciano, 33, 34149 Trebiciano TS

  • CAP

    34149

  • Orari

    LUNEDÌ – VENERDÌ: 8.00 – 16.00